ACCOUNTING


WHY CHOOSE PROTOKORP

More than 15 years of experience,

committed to helping you succeed

400+ salary calculations per month,

quality, trust and expertise

Inefficient accounting process?

We can help you optimise it

“We provide safety.”

“A good accounting strategy brings benefits to your business.”

“We help you grow.”

We take care of the accounting so you can focus on your business projects.


OUR ACCOUNTING SERVICES INCLUDE:

Bookkeeping Services

Bookkeeping

Posting of events (issued, received invoices, bank statements, etc.)

Preparation of monthly VAT reports

Calculation of travel orders

Posting of bank statements

Managing fixed assets registry, depreciation calculation

Calculation of interests

Processing of payment orders

Initial set up of accounting records

Payroll Services

Reporting Services

Preparation of annual accounting reports

Preparation and submission of statutory reports for AJPES

Preparation and submission of tax reports

Preparation of monthly reports for management and other purposes

Preparation of reports for different institutions (Bank of Slovenia, Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia, Health Insurance Institute of Slovenia, Employment Service of Slovenia, Statistical Office of Republic of Slovenia, etc.)

Other Accounting Services

Preparation of enforcements and payment reminders

Preparation of documentation for credit rating

Preparation of documentation for banks (acquiring bank loans, etc.)

Assistance during audits or tax inspection

Statistical reporting

Obračun plač vam pripravimo v dogovorjenem času in ga prilagodimo vašim potrebam.

Prepustite nam, da obračun plače opravimo mi, vi pa se lahko nemoteno osredotočite na poslovne procese.


Storitve obračuna plač vključujejo:

Mesečni obračuni plač, izračun davkov, prispevkov in nadomestil iz plače

Obračuni avtorskih honorarjev, študentskih honorarjev, poslovodenja, najemnine

Obračun socialnih prispevkov za zavezanca

Priprava plačilnih list in plačilnih nalogov za bančna nakazila

Oddaja ustreznih obrazcev pristojnim institucijam

Obračun in predložitev zahtevkov za povračila nadomestil plače

Prijava in odjava zaposlenih

Urejanje in obdelava podatkov o letnem dopustu, delovnem času

Priprava poročil o dohodkih (letno, mesečno,…)

Statistično poročanje

Receive an indicative proposal for Accounting Services


Fill in the appropriate fields*

©2022 Protokorp.si, All Rights Reserved.