Storitve


Naši izkušeni davčni in računovodski strokovnjaki vam bodo svetovali in pomagali z najboljšimi rešitvami


Nudimo vam pripravo davčnih mnenj na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine in ostale davčne, računovodske in finančne storitve

Davčne storitve

Davčne storitve zajemajo storitve zagotavljanja skladnosti z davčno zakonodajo in svetovanja na  področju posrednih in neposrednih davkov. Nudimo vam celostne rešitve v povezavi z DDV registracijo in poročanjem, oddajo različnih vrst davčnih obračunov, pripravo dokumentacije o transfernih cenah, pripravo dokumentacije za raziskave in razvoj, izvajamo skrbne davčne preglede ter vam svetujemo glede drugih davčnih vprašanj.

Računovodske storitve

Finančne storitve

Finančne storitve zajemajo skrbne finančne preglede, pripravo finančnih načrtov in vrednotenje vrednosti podjetij in nepremičnin.

Skrbni finančni pregled razkriva morebitna finančna tveganja podjetja. V postopku pregleda se pridobiva, preverja in analizira podatke, ki prikažejo poslovno-finančne procese družbe oziroma pravni status družbe z namenom, da se: 

identificira ključna finančna tveganja

kupcu ali prodajalcu zagotovi pregled poslovnih procesov družbe

zagotovi vse ključne informacije, ki so potrebne za izvedbo vrednotenja 

Po pregledu finančnih izkazov in analizi tveganj vam predstavimo finančno sliko podjetja, ki prikazuje dejanski finančni položaj podjetja ter prednosti in slabosti njegove dosedanje finančne uspešnosti. Nudimo izdelavo načrta finančnega prestrukturiranja in izdelavo mnenja.  

Poslovni načrt se izdela in prilagodi za vsako podjetje posebej. Načrt je podlaga za sprejetje poslovnih odločitev v družbi, potencialnim investitorjem pa omogoči lažjo odločitev ali bodo investirali v projekt.

Z vrednotenjem podjetij in nepremičnin se analizira okolje, v katerem se vrednoteno podjetje ali nepremičnina nahaja. Pri vrednotenju se s strokovnim in poglobljenim znanjem oceni vrednost podjetja ali nepremičnine na podlagi razpoložljivih podatkov.

Protokorp d.o.o. incorporates a wide spectrum of professional experience, knowledge and practical solutions from the fields of tax, financial and accounting services and business operations in Slovenia.

We are delighted to be an independent member of

Baker Tilly International, a top ten accounting and business network worldwide.

WE OFFER PROFESSIONAL SUPPORT TO INTERNATIONAL CLIENTS

DOING BUSINESS IN SLOVENIA AND FOR DOMESTIC CLIENTS.

We have developed regular cooperation with international business partners, which help us meeting our client’s needs timely and on a high professional level.

Finance

Our experience and financial strength gives us more flexibility than other financiers.

Računovodstvo

Our experience and financial strength gives us more flexibility than other financiers.

Kako vam lahko pomagamo?


Subscribe to our newsletter today

Get the latest business news headlines, financial news, breaking news updates, live share market today, economy news, and much more.

Kaj o nas pravijo naši klienti?

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods.

Third, adjust all your means to that end.

Janez Novak

CEO / DIREKTOR

First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods.

Third, adjust all your means to that end.

Janez Novak

CEO / DIREKTOR

thin

©2022 Protokorp.si, vse pravice pridržane.