Registracija DDV


ZAKAJ IZBRATI PROTOKORP

Več kot 15 let izkušenj,

zavezani, da vam pomagamo na poti k uspehu

200+ registracij za DDV,

kakovost, zaupanje in strokovno znanje 

Manj kot 2 tedna za DDV registracijo

“Nudimo vam varnost.”

“Dobra DDV strategija prinaša koristi vašemu podjetju.”

“Pomagamo vam rasti.”

KDAJ JE POTREBNA REGISTRACIJA ZA DDV V SLOVENIJI

Davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Sloveniji in opravljajo obdavčljive dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, morajo v nekaterih primerih pridobiti identifikacijsko številko za DDV najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja obdavčljivih dobav.


Najpogostejši primeri obvezne registracije za DDV:

Lokalna dobava

Obdavčljiva dobava blaga/storitev v Sloveniji osebam, ki niso davčni zavezanci (končnim potrošnikom/malim davčnim zavezancem)

Obdavčljiva dobava blaga/storitev v Sloveniji atipičnim zavezancem za DDV

Prodaja na daljavo

Prodaja na daljavo v Slovenijo, ko se preseže prag prodaje na daljavo (če dobavitelj ne uporablja OSS)

Transakcije v EU

EU dobava blaga iz Slovenije davčnemu zavezancu iz druge države članice EU

Pridobitev blaga iz druge države članice EU

Prenos lastnega blaga v Slovenijo

Presoja, ali je DDV registracija v Sloveniji potrebna, je odvisna od dejstev in okoliščin vsakega posameznega primera, zato vam svetujemo, da se obrnete na lokalnega strokovnjaka.

Prejmite okvirno ponudbo za storitev DDV registracije


Prosimo označite ustrezna polja*

©2022 Protokorp.si, vse pravice pridržane.