Transferne cene


ZAKAJ PROTOKORP

Več kot 15 let izkušenj,

zavezani, da vam pomagamo na poti k uspehu

Baker Tilly mreža

omogoča izmenjavo znanj med strokovnjaki po celem svetu

Mednarodno sodelovanje

med strokovnjaki znotraj mreže omogoča celovit pristop k določanju politike transfernih cen

“Nudimo vam varnost.”

“Dobra davčna strategija prinaša koristi vašemu podjetju.”

“Pomagamo vam rasti.”

ZAKAJ PRIPRAVA DOKUMENTACIJE O TRANSFERNIH CENAH


Vedno večja konkurenca na globalnih trgih spodbuja podjetja h globalnemu širjenju, kar povzroča posvečanje posebne pozornosti politiki transfernih cen kot enemu ključnih strateških vidikov poslovanja.

KAJ SO TRANSFERNE CENE?

Transferne cene so cene, ki si jih v medsebojnih transakcijah zaračunavajo povezana podjetja, ki delujejo znotraj mednarodnih skupin podjetij.

KDAJ SO PODJETJA MED SEBOJ POVEZANA?

Dve podjetji sta med seboj povezani, ko ima eno podjetje v drugem tujem ali slovenskem podjetju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oz. glasovalnih pravic. Dve podjetji sta prav tako povezani, če eno podjetje obvladuje drugo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami.

Namen priprave dokumentacije o transfernih cenah je predstavitev transakcij, ki jih ima podjetje s svojimi povezanimi osebami, ter njihove skladnosti z neodvisnim tržnim načelom.

Na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Pravilnika o transfernih cenah je priprava dokumentacije o transfernih cenah obvezna za vse davčne zavezance, ki imajo transakcije s povezanimi osebami. Davčni zavezanec mora dokumentacijo o transfernih cenah predložiti davčnemu organu na njegovo zahtevo oz. v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora.


Naše storitve vključujejo:

Poglobljena analiza obstoječega načina zaračunavanja cen s povezanimi osebami podjetja ter strateško svetovanje glede transfernih cen

Priprava dokumentacije o transfernih cenah (splošna dokumentacija oz. Master File in posebna dokumentacija oz. Country-specific documentation/Local File) v skladu s slovensko davčno zakonodajo ter Smernicami OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave

Prejmite okvirno ponudbo za storitev transfernih cen


Prosimo izpolnite ustrezna polja*

©2022 Protokorp.si, vse pravice pridržane.