Računovodstvo


ZAKAJ IZBRATI PROTOKORP

Več kot 15 let izkušenj,

zavezani, da vam pomagamo na poti k uspehu

400+ mesečnih obračunov plač,

kakovost, zaupanje in strokovno znanje 

Neučinkovit računovodski proces?

Lahko vam ga pomagamo optimizirati

“Nudimo vam varnost.”

“Dobra računovodska strategija prinaša koristi vašemu podjetju.”

“Pomagamo vam rasti.”

Prepustite nam, da računovodstvo opravimo mi, vi pa se lahko nemoteno osredotočite na poslovne procese.


Storitve v okviru Računovodstva:

Knjigovodstvo

Vodenje poslovnih knjig/evidenc

Knjiženje poslovnih dogodkov

Priprava obračuna davka na dodano vrednost

Obračun potnih nalogov

Knjiženje bančnih izpiskov

Vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije

Obračun obresti

Vodenje plačilnega prometa

Začetna vzpostavitev ustreznih računovodskih evidenc

Obračun plač

Poročila

Sestava računovodskih izkazov

Priprava in predložitev poročil za zakonsko določeno poročanje Ajpes

Priprava in predložitev davčnih obračunov

Sestava medletnih bilanc

Mesečna poročila za poslovodstvo

Priprava in predložitev poročil raznim institucijam (Banka Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad,…)

Ostale računovodske storitve

Priprava izvršb, opominov

Izpis odprtih postavk

Priprava podatkov za potrebe bonitetnega izračuna

Priprava dokumentacije za banke (za namene pridobitve posojil,…)

Dodatna podpora pri inšpekcijskih in revizijskih pregledih

Statistično poročanje

Obračun plač vam pripravimo v dogovorjenem času in ga prilagodimo vašim potrebam.

Prepustite nam, da obračun plače opravimo mi, vi pa se lahko nemoteno osredotočite na poslovne procese.


Storitve obračuna plač vključujejo:

Mesečni obračuni plač, izračun davkov, prispevkov in nadomestil iz plače

Obračuni avtorskih honorarjev, študentskih honorarjev, poslovodenja, najemnine

Obračun socialnih prispevkov za zavezanca

Priprava plačilnih list in plačilnih nalogov za bančna nakazila

Oddaja ustreznih obrazcev pristojnim institucijam

Obračun in predložitev zahtevkov za povračila nadomestil plače

Prijava in odjava zaposlenih

Urejanje in obdelava podatkov o letnem dopustu, delovnem času

Priprava poročil o dohodkih (letno, mesečno,…)

Statistično poročanje

Prejmite okvirno ponudbo za storitev računovodstva


Prosimo izpolnite ustrezna polja*

©2022 Protokorp.si, vse pravice pridržane.